Meillä aikuisilla on vastuu siitä, miten puhumme tulevaisuudesta! 

14.06.2024 klo 09:52
Eduskunta kävi torstaina ajankohtaiskeskustelu hyvinvoinnista ja jaksamisesta.

Keskustelussa käsiteltiin muun muassa nuorten mielenterveyttä, lasten ja nuorten liikkumattomuutta sekä hallituksen toimenpiteitä nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Keskustelua yhdisti tarve vahvistaa nuorten luottamusta tulevaisuuteen. Liikunta, urheilu ja nuorisoministeri ja RKP:n varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist haluaa, että aikuiset ottavat enemmän vastuuta nuorten hyvinvoinnista. 


– Kun puhumme nuorten hyvinvoinnista, keskustelussa korostuu usein nuorten huonovointisuus. Yhteiskunnan keskusteluilmapiiri on kärjistynyt ja keskittyy ongelmiin, ja me aikuiset olemme usein osaltaan luomassa negatiivista kulttuuria erityisesti sosiaalisessa mediassa. Meillä aikuisilla on myös vastuu siitä, miten puhumme tulevaisuudesta, Bergqvist sanoo.

Ministeri Bergqvist korostaa miten tärkeä on, että tukitoimet tavoittavat ne nuoret, jotka niitä eniten tarvitsevat.

– Useimmat nuoret voivat hyvin. Meidän on myös muistettava korostaa tätä. Tiedämme kuitenkin, että osa nuoristamme voi huonosti ja että nuorten hyvinvointi on polarisoitunut - meidän on löydettävä keinoja tukea niitä nuoria, jotka tuntevat itsensä yksinäisiksi, kärsivät mielenterveysongelmista tai muista haasteista elämässään, Bergqvist painottaa.

Lasten ja nuorten fyysinen passiivisuus kasvaa. Riittävällä liikunnalla on suuri vaikutus hyvinvointiin, ja ne, jotka omaksuvat fyysisesti aktiivisen elämäntavan varhain, säilyttävät sen todennäköisemmin koko elämänsä ajan. Alle kouluikäisistä lapsista jopa 76 prosenttia harrastaa suositusten mukaista liikuntaa, mutta huolestuttavaa on, että riittävän liikunnan määrä vähenee iän myötä. 15-vuotiaista vain 23 prosenttia liikkuu suositusten mukaisesti. 

– Riittävä liikunta on tärkeää lasten ja nuorten koulu-, opiskelu- ja työelämässä selviytymiselle. Hallituksen Suomi liikkeelle -ohjelmassa tehdään työtä monin eri toimenpitein tämän suuntauksen kääntämiseksi. Näitä ovat muun muassa yksilöllisemmän liikuntaneuvonnan lisääminen eniten tukea tarvitseville nuorille, liikunnallisten elämäntapojen edistämistä koskevien säännösten sisällyttäminen perusopetuslakiin sekä liikunnan saaminen osaksi oppilaiden arkea, Bergqvist sanoo.

Bergqvist korostaa, että tunne siitä, että on osa yhteiskuntaa, on erittäin tärkeää nuorten hyvinvoinnille.

– Me kaikki haluamme tuntea kuuluvamme joukkoon ja kuulua johonkin ryhmään. Jos tukitoimia ei ole ja arjessa ei ole tarpeeksi turvallisia aikuisia, on suurempi riski päätyä elämässä väärälle tielle. Nuorisoministerinä olen saanut tavata nuoria hyvin erilaisista taustoista eri puolilla Suomea – etsivässä nuorisotyössä toimivia, opiskelijoita, romaninuoret, eri tavoin yhteiskunnassa aktiivia nuoria - ja on aina mielenkiintoista kuulla nuorten näkemyksiä tulevaisuuden Suomestamme. On tärkeää, että heillä on mahdollisuus osallistua yhteiskuntamme rakentamiseen, Bergqvist toteaa lopuksi.

Sandra Bergqvist
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Varsinais-Suomen vaalipiiri
RKP, Helsingin vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
Ahvenanmaan kansanedustaja, Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri