Koulutusrahoista ei saa tinkiä

22.08.2019 klo 13:56
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoituksen suunnitellut korotukset tulee toteuttaa ensi vuoden budjetissa. Tätä mieltä on ruotsalainen eduskuntaryhmä kesäkokouksessaan, joka jatkuu torstaina Pietarsaaressa.

– Hallitusohjelma, joka kirjoitettiin toukokuussa Säätytalossa, tarkoitti suunnanmuutosta koulutuspolitiikassa ja tämä sanoma otettiin ilolla vastaan koko koulutussektorilla ja korkeakouluissa. Siksi hallituksen tulee pitäytyä hallitusohjelmassa, asettaa koulutus etusijalle ja varmistaa koulutussatsaukset ensi vuoden budjetissa, sanoo eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz. Tämä on keskeistä rakennettaessa Suomen tulevaisuuden kilpailukykyä.

 
Ruotsalainen eduskuntaryhmä painottaa, että 75 prosentin työllisyysasteen saavuttaminen on tärkeää.

– Suomen menestys rakentuu koulutetulle väestölle, yrittäjäystävälliselle ilmanpiirille ja satsauksiin yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi, sanoo RKP:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

– Siksi valtionvarainministeriön budjettiehdotus oli yllätys korkeakoulujen ja ammattikoulujen osalta. Nähdäkseni on itsestään selvää, että tämä kysymys täytyy ratkaista syyskuun budjettiriihessä.
 
Ruotsalainen eduskuntaryhmä haluaa jatkaa tulevaisuudenuskon rakentamista Suomessa.

– Olemme vakuuttuneita siitä, että hallitus on oikealla polulla. Me olemme iloisia kaikesta siitä positiivisesta palautteesta, joka meidät on tavoittanut kesän aikana eri puolilla Suomea. Monet suomalaiset ovat helpottuneita siitä, että maassamme tapahtuu nyt positiivisia muutoksia, sanoo Henriksson.
 
Ruotsalainen eduskuntaryhmä painottaa, että perhevapaauudistusta ei voi siirtää myöhemmäksi.

– Perhevapaauudistusta ei saa haudata työryhmään. Hallitusohjelmassa on selkeät suuntaviivat uudistuksen toteuttamiselle. Tarvitsemme nyt kaikki toimenpiteet, jotka auttavat työllisyyden nostamisessa 75 prosenttiin, painottaa eduskuntaryhmä.
 
Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist painottaa, että RKP vaatii riittäviä satsauksia kaikille koulutusasteille. Hän peräänkuuluttaa myös tiiviimpää yhteistyötä ja parempaa tiedonkulkua koulutuksen järjestäjien ja työmarkkinoiden välillä.

– Koulutuksen järjestäjille tulee antaa paremmat edellytykset vastata työmarkkinoiden ja eri alueiden tarpeisiin. Tämä tulee olemaan ratkaisevaa hallituksen työllisyysastetavoitteen saavuttamisessa. Näin ihmisille voidaan tarjota hyödyllistä ja merkityksellistä koulutusta, sanoo Blomqvist.
 
Eduskuntaryhmä haluaa nähdä myös riittäviä satsauksia koko oikeudenhoidon ketjuun poliiseille, syyttäjille ja tuomioistuinlaitokselle.

– On hienoa, että hallitus haluaa lisätä poliisien määrää. Jotta oikeudenkäyntiaikoja voitaisiin lyhentää, on käytännössä yhtä tärkeää, että myös syyttäjänlaitos ja tuomioistuimet saavat lisäresursseja. Loppupeleissä kyse on kansalaisten luottamuksesta toimivaa oikeusjärjestelmää kohtaan, painottaa eduskuntaryhmä.  

 
Henriksson: Avataan työmarkkinat myös eläkeläisille ja maahanmuuttajille

Työn vastaanottamisesta eläkeläisenä tulee tehdä entistä houkuttelevampaa. Näin sanoo RKP:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson. Jotta joillain aloilla vallitsevaa työvoimapulaa voidaan helpottaa, täytyy vapaana olevaa työvoimaa paremmin kannustaa työhön. Hän näkee kysymyksen niin vero- kuin työllisyyspoliittisesti tärkeänä.  

– Moni ikääntyneempi ihminen tekisi mielellään töitä myös eläköitymisen jälkeen. Yhteiskunnan tulisi kannustaa tähän verotuksellisesti. Siksi meidän pitäisi vakavasti harkita eri vaihtoehtoja, joilla työn vastaanottamisesta tulisi houkuttelevampaa myös eläkeläisille. Kyseessä voi olla mitä tahansa muutamasta viikkotunnista osa-aikatyöhön tai sijaisuuteen. Nykyisellä väestönkehityksellä tulee meidän kannustaa kaikkia työhalukkaita ottamaan työ vastaan, sanoo Henriksson.  
 
Jotta työllisyystavoitteet voidaan saavuttaa, tarvitsee Suomi myös aktiivista työperäistä maahanmuuttoa. Etusijalla tulee olla työvoimapulan korjaaminen ja asiantuntijoiden, opiskelijoiden ja tutkijoiden houkutteleminen kasvualoille.

– Meidän täytyy saada pois turha byrokratia työperäisestä maahanmuutosta. Hallitusohjelmassa on tästä selkeät kirjaukset. Nyt on toimeenpanon vuoro, sanoo Henriksson.
 
Kysymykset nousivat keskusteluun ruotsalaisen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Pietarsaaressa torstaina
Ruotsalainen eduskuntaryhmä

Valtion talousarvio 2020 on Turun seudulle tärkeä

Kansanedustaja Sandra Bergqvist (RKP) on tyytyväinen hallituksen tekemiin koulutusinvestointeihin. Investoinnit koskevat koko koulutusketjua varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin ja yliopistoihin
Sandra Bergqvist
20.12.2019 klo 09:35

Tärkeä osa suurempaa SOTE-palapeliä on löytynyt

Sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen ministerityöryhmä on tänään julkistanut selvityksen Uudenmaan SOTE-ratkaisusta. Seuraava askel on selvityksen lausuntokierros kunnissa.
Thomas Blomqvist
19.12.2019 klo 19:36

Hanko-Hyvinkää -radan sähköistystyö käynnistyy vihdoin

Anders Adlercreutz
17.12.2019 klo 11:36

Hallitusohjelma tukee nopeita ja hyviä yhteyksiä

Maanantaina (16.12) eduskunnassa keskusteltiin pääministeri Marinin hallitusohjelmasta. Kansanedustaja Sandra Bergqvist (RKP) painotti puheenvuorossaan ihmisten oikeuksia peruspalveluihin asuinpaikasta riippumatta.
Sandra Bergqvist
16.12.2019 klo 17:42

Tärkeää hyödyntää tilaisuutta ja kokeilla eri työllisyystoimia

Hallitusohjelma oli keskiössä maanantain täysistunnossa. Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz piti ryhmän puheenvuoron, joka keskittyi vahvasti hallituksen työllisyystoimien toteuttamiseen. Ruotsalainen eduskuntaryhmä katsoo, että juuri nyt olisi hyvä tilaisuus eri työllisyyskokeiluille, joissa voidaan ennakkoluulottomasti kokeilla eri ideoita työllisyysasteen nostamiseksi.
Anders Adlercreutz
16.12.2019 klo 13:38

Politiikan on pystyttävä parempaan

Meidän on fokusoitava niihin kysymyksiin, jotka Suomelle ja suomalaisille ovat oikeasti tärkeitä, sanoo ruotsalaisen eduslkuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz.
Anders Adlercreutz
14.12.2019 klo 14:01

Tasa-arvoa priorisoidaan

Me kaikki voitamme kun yhteiskuntamme on tasa-arvoisempi
Thomas Blomqvist
13.12.2019 klo 13:13

Suomi tarvitsee enemmän työperäistä maahanmuuttoa

Vertailussa muihin eurooppalaisiin maihin, kuin Iso-Britanniaan, Saksaan ja Ruotsiin, Suomi on jäänyt paitsi työperäisen maahanmuuton kautta tulevista miljardituloista, toteaa Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz.
Anders Adlercreutz
13.12.2019 klo 13:04

Lisäpanostuksissa vahva pohjoismainen leima

Talousarvion lisärahoissa on ennaltaehkäisevää työtä tekevien yhdistyksien määrärahojen lisäksi vahva pohjoismaalainen leima.
Joakim Strand
13.12.2019 klo 09:07

Ryhmäpuheenvuorot

Välikysymyskeskustelu, al-Hol

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Eva Biaudet
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
17.12.2019 klo 15:00

Talousarvion palautekeskustelu

Ryhmäpuheen pitäjä ryhmäpuheenjohtaja Anders Adlercreutz.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
17.12.2019 klo 11:00

Valtioneuvoston tiedonanto hallituksen ohjelmasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.12.2019 klo 13:00

Lähetekeskustelu rintamalisän korottamisesta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä ryhmäpuheenjohtaja Anders Adlercreutz
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
04.12.2019 klo 15:00

Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2020–2023

Ryhmäpuheenvuoro 26.11.2019, Veronica Rehn-Kivi
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
26.11.2019 klo 14:59

Vuoden 2020 talousarvioesityksen ja julkisen talouden suunnitelman lähetekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoro 8.10.2019, Ruotsalainen eduskuntaryhmä, Anders Adlercreutz
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
08.10.2019 klo 13:00

Välikysymys hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikasta

Ryhmäpuheenvuoro 1.10.2019, ruotsalainen eduskuntaryhmä, Joakim Strand
Ruotsalainen edsukuntaryhmä
01.10.2019 klo 15:00

Lähetekeskustelu valtioneuvoston selonteosta Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa

Ryhmäpuheenvuoro 19.9.2019, ruotsalainen eduskuntaryhmä, Anders Adlercreutz
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.09.2019 klo 18:02

Rinteen hallituksen hallitusohjelma

Ryhmäpuheenvuoro, Anders Adlercreutz, Ruotsalainen eduskuntaryhmä 11.6.2019
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
11.06.2019 klo 21:10

Ruotsalaisen eduskuntaryhmän vastaukset hallitustunnustelijan kysymyksiin 30.4.2019

Ruotsalainen eduskuntaryhmä
30.04.2019 klo 10:45