Koulutusrahoista ei saa tinkiä

22.08.2019 klo 13:56
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoituksen suunnitellut korotukset tulee toteuttaa ensi vuoden budjetissa. Tätä mieltä on ruotsalainen eduskuntaryhmä kesäkokouksessaan, joka jatkuu torstaina Pietarsaaressa.

– Hallitusohjelma, joka kirjoitettiin toukokuussa Säätytalossa, tarkoitti suunnanmuutosta koulutuspolitiikassa ja tämä sanoma otettiin ilolla vastaan koko koulutussektorilla ja korkeakouluissa. Siksi hallituksen tulee pitäytyä hallitusohjelmassa, asettaa koulutus etusijalle ja varmistaa koulutussatsaukset ensi vuoden budjetissa, sanoo eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz. Tämä on keskeistä rakennettaessa Suomen tulevaisuuden kilpailukykyä.

 
Ruotsalainen eduskuntaryhmä painottaa, että 75 prosentin työllisyysasteen saavuttaminen on tärkeää.

– Suomen menestys rakentuu koulutetulle väestölle, yrittäjäystävälliselle ilmanpiirille ja satsauksiin yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi, sanoo RKP:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

– Siksi valtionvarainministeriön budjettiehdotus oli yllätys korkeakoulujen ja ammattikoulujen osalta. Nähdäkseni on itsestään selvää, että tämä kysymys täytyy ratkaista syyskuun budjettiriihessä.
 
Ruotsalainen eduskuntaryhmä haluaa jatkaa tulevaisuudenuskon rakentamista Suomessa.

– Olemme vakuuttuneita siitä, että hallitus on oikealla polulla. Me olemme iloisia kaikesta siitä positiivisesta palautteesta, joka meidät on tavoittanut kesän aikana eri puolilla Suomea. Monet suomalaiset ovat helpottuneita siitä, että maassamme tapahtuu nyt positiivisia muutoksia, sanoo Henriksson.
 
Ruotsalainen eduskuntaryhmä painottaa, että perhevapaauudistusta ei voi siirtää myöhemmäksi.

– Perhevapaauudistusta ei saa haudata työryhmään. Hallitusohjelmassa on selkeät suuntaviivat uudistuksen toteuttamiselle. Tarvitsemme nyt kaikki toimenpiteet, jotka auttavat työllisyyden nostamisessa 75 prosenttiin, painottaa eduskuntaryhmä.
 
Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist painottaa, että RKP vaatii riittäviä satsauksia kaikille koulutusasteille. Hän peräänkuuluttaa myös tiiviimpää yhteistyötä ja parempaa tiedonkulkua koulutuksen järjestäjien ja työmarkkinoiden välillä.

– Koulutuksen järjestäjille tulee antaa paremmat edellytykset vastata työmarkkinoiden ja eri alueiden tarpeisiin. Tämä tulee olemaan ratkaisevaa hallituksen työllisyysastetavoitteen saavuttamisessa. Näin ihmisille voidaan tarjota hyödyllistä ja merkityksellistä koulutusta, sanoo Blomqvist.
 
Eduskuntaryhmä haluaa nähdä myös riittäviä satsauksia koko oikeudenhoidon ketjuun poliiseille, syyttäjille ja tuomioistuinlaitokselle.

– On hienoa, että hallitus haluaa lisätä poliisien määrää. Jotta oikeudenkäyntiaikoja voitaisiin lyhentää, on käytännössä yhtä tärkeää, että myös syyttäjänlaitos ja tuomioistuimet saavat lisäresursseja. Loppupeleissä kyse on kansalaisten luottamuksesta toimivaa oikeusjärjestelmää kohtaan, painottaa eduskuntaryhmä.  

 
Henriksson: Avataan työmarkkinat myös eläkeläisille ja maahanmuuttajille

Työn vastaanottamisesta eläkeläisenä tulee tehdä entistä houkuttelevampaa. Näin sanoo RKP:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson. Jotta joillain aloilla vallitsevaa työvoimapulaa voidaan helpottaa, täytyy vapaana olevaa työvoimaa paremmin kannustaa työhön. Hän näkee kysymyksen niin vero- kuin työllisyyspoliittisesti tärkeänä.  

– Moni ikääntyneempi ihminen tekisi mielellään töitä myös eläköitymisen jälkeen. Yhteiskunnan tulisi kannustaa tähän verotuksellisesti. Siksi meidän pitäisi vakavasti harkita eri vaihtoehtoja, joilla työn vastaanottamisesta tulisi houkuttelevampaa myös eläkeläisille. Kyseessä voi olla mitä tahansa muutamasta viikkotunnista osa-aikatyöhön tai sijaisuuteen. Nykyisellä väestönkehityksellä tulee meidän kannustaa kaikkia työhalukkaita ottamaan työ vastaan, sanoo Henriksson.  
 
Jotta työllisyystavoitteet voidaan saavuttaa, tarvitsee Suomi myös aktiivista työperäistä maahanmuuttoa. Etusijalla tulee olla työvoimapulan korjaaminen ja asiantuntijoiden, opiskelijoiden ja tutkijoiden houkutteleminen kasvualoille.

– Meidän täytyy saada pois turha byrokratia työperäisestä maahanmuutosta. Hallitusohjelmassa on tästä selkeät kirjaukset. Nyt on toimeenpanon vuoro, sanoo Henriksson.
 
Kysymykset nousivat keskusteluun ruotsalaisen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Pietarsaaressa torstaina
Ruotsalainen eduskuntaryhmä

Nyt on aika tarttua lapsiköyhyyteen

Lapset ovat saaneet olla lapsia 30 vuoden ajan
Anna-Maja Henriksson
tänään klo 11:25

Adlercreutz iloitsee rintamalisän tuntuvasta korottamisesta

Anders Adlercreutz
15.11.2019 klo 15:37

Tarvitaan lisää isyyskuukausia

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvistin mukaan on ratkaisevaa, että isälle korvamerkitään lisää kuukausia perhevapaista jotta tasa-arvo paranee.
Thomas Blomqvist
15.11.2019 klo 10:57

Korkeakouluopiskelijoiden ateriatukea ei tulisi käyttää poliittisiin tarkoituksiin

RKP:n kansanedustaja Anders Norrback on jättänyt kirjallisen kysymyksen eduskunnan puhemiehelle korkeakouluopiskelijoiden ateriatuen käytöstä.
Anders Norrback
13.11.2019 klo 13:59

Bergqvist on hämmentynyt Traficomin postipäätöksestä

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin selvitys koskien Postin aikomusta rajoittaa postinjakelua Turun saaristossa julkaistiin tänään.
Sandra Bergqvist
08.11.2019 klo 15:34

Rehn-Kivi toivoo vihreää valoa Uudenmaan erillisratkaisulle

Mitään ratkaisua Uudenmaan erillisratkaisulle ei ole virallisesti esitelty. Lehdistötiedote perustuu Helsingin Sanomissa julkaistuun kirjoitukseen sekä valmistaviin keskusteluihin Rehn-Kiven ja ministeri Kiurun kanssa. Ehdotus pitää vielä hyväksyä ministerityöryhmässä ennen kuin se lähtee lausuntokierrokselle.
Veronica Rehn-Kivi
01.11.2019 klo 16:20

Kansanedustaja Sandra Bergqvist haluaa löytää ratkaisun kiinteistoverojen sokkikorotuksiin saaristossa

Kansanedustaja Sandra Bergqvist (Rkp) ja Ahvenanmaan kansanedustaja Mats Löfström jättivät perjantaina kirjallisen kysymyksen eduskunnan puhemiehelle.
Sandra Bergqvist ja Mats Löfström
25.10.2019 klo 17:06

Ryhmäpuheenvuorot

Vuoden 2020 talousarvioesityksen ja julkisen talouden suunnitelman lähetekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoro 8.10.2019, Ruotsalainen eduskuntaryhmä, Anders Adlercreutz
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
08.10.2019 klo 13:00

Välikysymys hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikasta

Ryhmäpuheenvuoro 1.10.2019, ruotsalainen eduskuntaryhmä, Joakim Strand
Ruotsalainen edsukuntaryhmä
01.10.2019 klo 15:00

Lähetekeskustelu valtioneuvoston selonteosta Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa

Ryhmäpuheenvuoro 19.9.2019, ruotsalainen eduskuntaryhmä, Anders Adlercreutz
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.09.2019 klo 18:02

Rinteen hallituksen hallitusohjelma

Ryhmäpuheenvuoro, Anders Adlercreutz, Ruotsalainen eduskuntaryhmä 11.6.2019
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
11.06.2019 klo 21:10

Ruotsalaisen eduskuntaryhmän vastaukset hallitustunnustelijan kysymyksiin 30.4.2019

Ruotsalainen eduskuntaryhmä
30.04.2019 klo 10:45

Palautekeskustelu valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 2. osasta, 4.3.2019

Ryhmäpuheenvuoro, Veronica Rehn-Kivi
Veronica Rehn-Kivi
04.03.2019 klo 12:59

Välikysymys vanhusten hoidon tilasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anna-Maja Henriksson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
06.02.2019 klo 15:00

Lähetekeskustelu valtioneuvoston valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelua koskevasta selonteosta

Ryhmäpuheenvuoro, Mats Löfström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
31.01.2019 klo 17:55

Eettistä tietopolitiikkaa tekoälyn aikakaudella-selonteko

Lähetekeskustelu/remissdebatt 13.12.2018.   Ed. Stefan Wallin
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
13.12.2018 klo 17:31

Ajankohtaiskeskustelu EU:n tulevasta kehityksestä

Ryhmäpuheenvuoro 12.12.2018, Eva Biaudet
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
12.12.2018 klo 14:39