Koulutusrahoista ei saa tinkiä

22.08.2019 klo 13:56
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoituksen suunnitellut korotukset tulee toteuttaa ensi vuoden budjetissa. Tätä mieltä on ruotsalainen eduskuntaryhmä kesäkokouksessaan, joka jatkuu torstaina Pietarsaaressa.

– Hallitusohjelma, joka kirjoitettiin toukokuussa Säätytalossa, tarkoitti suunnanmuutosta koulutuspolitiikassa ja tämä sanoma otettiin ilolla vastaan koko koulutussektorilla ja korkeakouluissa. Siksi hallituksen tulee pitäytyä hallitusohjelmassa, asettaa koulutus etusijalle ja varmistaa koulutussatsaukset ensi vuoden budjetissa, sanoo eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz. Tämä on keskeistä rakennettaessa Suomen tulevaisuuden kilpailukykyä.

 
Ruotsalainen eduskuntaryhmä painottaa, että 75 prosentin työllisyysasteen saavuttaminen on tärkeää.

– Suomen menestys rakentuu koulutetulle väestölle, yrittäjäystävälliselle ilmanpiirille ja satsauksiin yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi, sanoo RKP:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

– Siksi valtionvarainministeriön budjettiehdotus oli yllätys korkeakoulujen ja ammattikoulujen osalta. Nähdäkseni on itsestään selvää, että tämä kysymys täytyy ratkaista syyskuun budjettiriihessä.
 
Ruotsalainen eduskuntaryhmä haluaa jatkaa tulevaisuudenuskon rakentamista Suomessa.

– Olemme vakuuttuneita siitä, että hallitus on oikealla polulla. Me olemme iloisia kaikesta siitä positiivisesta palautteesta, joka meidät on tavoittanut kesän aikana eri puolilla Suomea. Monet suomalaiset ovat helpottuneita siitä, että maassamme tapahtuu nyt positiivisia muutoksia, sanoo Henriksson.
 
Ruotsalainen eduskuntaryhmä painottaa, että perhevapaauudistusta ei voi siirtää myöhemmäksi.

– Perhevapaauudistusta ei saa haudata työryhmään. Hallitusohjelmassa on selkeät suuntaviivat uudistuksen toteuttamiselle. Tarvitsemme nyt kaikki toimenpiteet, jotka auttavat työllisyyden nostamisessa 75 prosenttiin, painottaa eduskuntaryhmä.
 
Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist painottaa, että RKP vaatii riittäviä satsauksia kaikille koulutusasteille. Hän peräänkuuluttaa myös tiiviimpää yhteistyötä ja parempaa tiedonkulkua koulutuksen järjestäjien ja työmarkkinoiden välillä.

– Koulutuksen järjestäjille tulee antaa paremmat edellytykset vastata työmarkkinoiden ja eri alueiden tarpeisiin. Tämä tulee olemaan ratkaisevaa hallituksen työllisyysastetavoitteen saavuttamisessa. Näin ihmisille voidaan tarjota hyödyllistä ja merkityksellistä koulutusta, sanoo Blomqvist.
 
Eduskuntaryhmä haluaa nähdä myös riittäviä satsauksia koko oikeudenhoidon ketjuun poliiseille, syyttäjille ja tuomioistuinlaitokselle.

– On hienoa, että hallitus haluaa lisätä poliisien määrää. Jotta oikeudenkäyntiaikoja voitaisiin lyhentää, on käytännössä yhtä tärkeää, että myös syyttäjänlaitos ja tuomioistuimet saavat lisäresursseja. Loppupeleissä kyse on kansalaisten luottamuksesta toimivaa oikeusjärjestelmää kohtaan, painottaa eduskuntaryhmä.  

 
Henriksson: Avataan työmarkkinat myös eläkeläisille ja maahanmuuttajille

Työn vastaanottamisesta eläkeläisenä tulee tehdä entistä houkuttelevampaa. Näin sanoo RKP:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson. Jotta joillain aloilla vallitsevaa työvoimapulaa voidaan helpottaa, täytyy vapaana olevaa työvoimaa paremmin kannustaa työhön. Hän näkee kysymyksen niin vero- kuin työllisyyspoliittisesti tärkeänä.  

– Moni ikääntyneempi ihminen tekisi mielellään töitä myös eläköitymisen jälkeen. Yhteiskunnan tulisi kannustaa tähän verotuksellisesti. Siksi meidän pitäisi vakavasti harkita eri vaihtoehtoja, joilla työn vastaanottamisesta tulisi houkuttelevampaa myös eläkeläisille. Kyseessä voi olla mitä tahansa muutamasta viikkotunnista osa-aikatyöhön tai sijaisuuteen. Nykyisellä väestönkehityksellä tulee meidän kannustaa kaikkia työhalukkaita ottamaan työ vastaan, sanoo Henriksson.  
 
Jotta työllisyystavoitteet voidaan saavuttaa, tarvitsee Suomi myös aktiivista työperäistä maahanmuuttoa. Etusijalla tulee olla työvoimapulan korjaaminen ja asiantuntijoiden, opiskelijoiden ja tutkijoiden houkutteleminen kasvualoille.

– Meidän täytyy saada pois turha byrokratia työperäisestä maahanmuutosta. Hallitusohjelmassa on tästä selkeät kirjaukset. Nyt on toimeenpanon vuoro, sanoo Henriksson.
 
Kysymykset nousivat keskusteluun ruotsalaisen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Pietarsaaressa torstaina
Ruotsalainen eduskuntaryhmä

Meillä kansanedustajilla on erityinen vastuu – myös sanomisistamme

Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutzin mukaan tässä tilanteessa samoja sääntöjä ja lakeja tulisi soveltaa kansanedustajiin kuin kaikkiin muihin.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
26.06.2020 klo 12:04

Tärkeä edistysaskel inhimillisemmälle vanhustenhuollolle

Eduskunnan sosiaali – ja terveysvaliokunta sai eilen valmiiksi mietintönsä laista 0,7 henkilöstömitoituksesta iäkkäiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa. Kansanedustaja Veronica Rehn-Kivi (RKP) iloitsee ehdotuksesta.
Veronica Rehn-Kivi
23.06.2020 klo 12:48

Sote-uudistuksen lausuntokierros on erittäin tärkeä

Kesäkuun puolivälissä hallitus lähetti sote-uudistuksen lakiesitys lausuntokierrokselle. Luonnos hallituksen lakiesitykseksi on hyvin laaja, siksi perehetymis- ja lausuntoaika lakiesitykselle on 25. syyskuuta asti.
Thomas Blomqvist
22.06.2020 klo 14:16

Bergqvist vaatii toimenpiteitä uhanalaisen haahkan suojaamiseksi

Haahkakanta on viimeisen 20 vuoden aikana taantunut Suomessa.
Sandra Bergqvist
12.06.2020 klo 14:06

Monipuoliset panostukset luovat uskoa tulevaisuuteen

Hallituksen ennätyksellisen suuri lisätalousarvio luo edellytyksiä kasvulle ja siten myös pidemmällä aikavälillä tasapainoa valtiontalouteen, painottaa kansanedustaja Joakim Strand (RKP) Ruotsalaisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuorossa neljännestä lisätalousarviosta keskiviikkona.
Joakim Strand
10.06.2020 klo 15:00

Tarvitsemme ennustettavan investointiympäristön yrityksille

Anders Adlercreutz
09.06.2020 klo 17:00

Lasten ja nuorten tukemiseksi tarvitaan nopeita toimia

Kansanedustaja Veronica Rehn-Kivi korosti tätä eduskunnan palautekeskustelussa julkisen talouden suunnitelmasta 2021–2024.
Veronica Rehn-Kivi
09.06.2020 klo 16:00

Tärkeä askel oikeaan suuntaan, mutta vaatii laajan keskustelun

Hallitus esitteli tänään uuden sote-uudistuksen keskeiset ehdotukset. RKP:n ministereiden Anna-Maja Henrikssonin ja Thomas Blomqvistin mukaan on tärkeää, että uudistus on nyt näin pitkällä.
Thomas Blomqvist ja Anna-Maja Henriksson
05.06.2020 klo 11:00

Ryhmäpuheenvuorot

Neljäs lisätalousarvio

Lähetekeskustelussa ryhmäpuheenvuoron piti edustaja Joakim Strand
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
10.06.2020 klo 15:29

Palautekeskustelu julkisen talouden suunnitelmasta

Ryhmäpuheenvuoron piti edustaja Veronica Rehn-Kivi 9.6.2020.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
09.06.2020 klo 15:30

Valtioneuvoston selonteko EU:n taisteluosaston valmiusvuorosta 1.7.–31.12.2020

Ryhmäpuheenvuoro 6.5.2020, Eva Biaudet, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
06.05.2020 klo 18:00

Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93 ja 94 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta

Ryhmäpuheenvuoro, edustaja Anders Adlercreutz. Puhe on kaksikielinen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
06.05.2020 klo 14:58

Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2021–2024

Ryhmäpuheenvuoro 21.4.2020, Veronica Rehn-Kivi, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.04.2020 klo 15:00

Lähetekeskustelu valmiuslaki 17.3.2020

Ryhmäpuheenvuoro, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
17.03.2020 klo 18:00

Valtiopäivien avauskeskustelu 11.2.2020

Ryhmäpuheenvuoro, Anders Adlercreutz, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
11.02.2020 klo 15:00

Välikysymyskeskustelu, al-Hol

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Eva Biaudet
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
17.12.2019 klo 15:00

Talousarvion palautekeskustelu

Ryhmäpuheen pitäjä ryhmäpuheenjohtaja Anders Adlercreutz.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
17.12.2019 klo 11:00

Valtioneuvoston tiedonanto hallituksen ohjelmasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.12.2019 klo 13:00