Sote-uudistuksen lausuntokierros on erittäin tärkeä

22.06.2020 klo 14:16
Kesäkuun puolivälissä hallitus lähetti sote-uudistuksen lakiesitys lausuntokierrokselle. Luonnos hallituksen lakiesitykseksi on hyvin laaja, siksi perehetymis- ja lausuntoaika lakiesitykselle on 25. syyskuuta asti.

- Sekä poliitikot että virkamiehet ovat tehneet paljon työtä sen eteen, että saataisiin niin hyvä uudistus kuin mahdollista. Koska lakipaketti on hyvin laaja ja monitahoinen on erittäin tärkeätä, että mahdollisimman moni silmäpari lukee esityksen huolella, laativat lausuntojaan omista lähtökohdistaan ja antavat ehdotuksiaan vielä kehitettävistä kysymyksistä. Kunnissa työskentelevät henkilöt sekä sosiaali- ja terveysalan kentällä työskentelevät pystyvät omista näkökulmistaan näkemään mikä tulee toimimaan hyvin ja missä on vielä kehittämisen varaa, sanoo ministeri Thomas Blomqvist, joka on ollut sosiaali- ja terveysuudistuksen ministerityöryhmän jäsen.

 
Esitys sisältää erillisratkaisun Uudenmaan osalta. Uusimaa jaetaan viiteen itsenäiseen hoitoalueeseen, jotta asukkailla ja asiakkailla olisi laajempi vaikutusvalta kuin muuten.
 
- On tärkeätä, että myös alueilla aktivoidutaan nyt ja reagoivat lausunnoissaan varmistaakseen vaikutusmahdollisuutensa jatkossa, kun hallinto on valmis. Kuntien ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien takaaminen on selkeästi ollut valmistelutyön tavoitteena, Blomqvist sanoo.
 
- Eräs asia joka on selkeästi paremmin huomioitu tässä lakiehdotuksessa, verrattuna siihen joka oli esillä edellisellä eduskuntakaudella, on kielelliset oikeudet. Esitys sisältää lautakuntia jotka kaksikielisillä alueilla työskentelevät ruotsin- tai saamenkielen palveluiden toimivuuden parissa sanoo Thomas Blomqvist.
 
Maakuntien rahoitusmalli on kysymys, josta keskustellaan ja jota viimeistellään lausuntojen perusteella. Tämä on tietoisesti jätetty hiukan auki, jotta pystyisimme laatimaan hyvän ehdotuksen. Toivottavasti monien rakentavien lausuntojen perusteella.
 
- Haluan painottaa, että tässä prosessissa lausuntokierros on olennainen osa ja tahtotilamme on huomioida lausuntojen antia parhaalla mahdollisella tavalla, jotta lopullinen lakiesitys Eduskunnalle vuodenvaihteessa olisi mahdollisimman harkittu ja tasapainoinen. Kyseessä on yksi maamme isoimmista uudistuksista joka koske meidän peruspalvelumme. Nyt on hyvä aika vaikuttaa,sanoo ministeri Blomqvist.

 
Thomas Blomqvist

Meillä kansanedustajilla on erityinen vastuu – myös sanomisistamme

Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutzin mukaan tässä tilanteessa samoja sääntöjä ja lakeja tulisi soveltaa kansanedustajiin kuin kaikkiin muihin.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
26.06.2020 klo 12:04

Tärkeä edistysaskel inhimillisemmälle vanhustenhuollolle

Eduskunnan sosiaali – ja terveysvaliokunta sai eilen valmiiksi mietintönsä laista 0,7 henkilöstömitoituksesta iäkkäiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa. Kansanedustaja Veronica Rehn-Kivi (RKP) iloitsee ehdotuksesta.
Veronica Rehn-Kivi
23.06.2020 klo 12:48

Vastaus kirjalliseen kysymykseen ulkomaisten lippujen alla purjehtivilla aluksilla koronakriisin takia eristettyinä olevista suomalaisista miehistön jäsenistä

Kansanedustajat Sandra Bergqvist ja Mats Löfströmin ym. esittivät kysymyksen ministeri Haavistolle: Mitä hallitus tekee niiden suomalaisten merimiesten kotiin saamiseksi, jotka tällä hetkellä ovat eristyksissä ulkomaisten lippujen alla purjehtivilla aluksilla ja aikooko hallitus toimia kansainvälisesti, esimerkiksi Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMO. ssa, kansainvälisen ratkaisun löytämiseksi siihen ongelmaan, että miehistön jäsenet eivät pääse poistumaan aluksiltaan?
Christel Liljeström
17.06.2020 klo 14:12

Pyörät pyörimään

Pari vuotta sitten ilmestyneen ”Pohjalaasuuren käsikirjan” mukaan yritteliäs elämänasenne on pohjalaisuuden parasta perintöä nykypäivänä.
Anna-Maja Henriksson
14.06.2020 klo 07:11

Bergqvist vaatii toimenpiteitä uhanalaisen haahkan suojaamiseksi

Haahkakanta on viimeisen 20 vuoden aikana taantunut Suomessa.
Sandra Bergqvist
12.06.2020 klo 14:06

Monipuoliset panostukset luovat uskoa tulevaisuuteen

Hallituksen ennätyksellisen suuri lisätalousarvio luo edellytyksiä kasvulle ja siten myös pidemmällä aikavälillä tasapainoa valtiontalouteen, painottaa kansanedustaja Joakim Strand (RKP) Ruotsalaisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuorossa neljännestä lisätalousarviosta keskiviikkona.
Joakim Strand
10.06.2020 klo 15:00

Tarvitsemme ennustettavan investointiympäristön yrityksille

Anders Adlercreutz
09.06.2020 klo 17:00

Ryhmäpuheenvuorot

Neljäs lisätalousarvio

Lähetekeskustelussa ryhmäpuheenvuoron piti edustaja Joakim Strand
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
10.06.2020 klo 15:29

Palautekeskustelu julkisen talouden suunnitelmasta

Ryhmäpuheenvuoron piti edustaja Veronica Rehn-Kivi 9.6.2020.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
09.06.2020 klo 15:30

Valtioneuvoston selonteko EU:n taisteluosaston valmiusvuorosta 1.7.–31.12.2020

Ryhmäpuheenvuoro 6.5.2020, Eva Biaudet, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
06.05.2020 klo 18:00

Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93 ja 94 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta

Ryhmäpuheenvuoro, edustaja Anders Adlercreutz. Puhe on kaksikielinen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
06.05.2020 klo 14:58

Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2021–2024

Ryhmäpuheenvuoro 21.4.2020, Veronica Rehn-Kivi, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.04.2020 klo 15:00

Lähetekeskustelu valmiuslaki 17.3.2020

Ryhmäpuheenvuoro, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
17.03.2020 klo 18:00

Valtiopäivien avauskeskustelu 11.2.2020

Ryhmäpuheenvuoro, Anders Adlercreutz, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
11.02.2020 klo 15:00

Välikysymyskeskustelu, al-Hol

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Eva Biaudet
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
17.12.2019 klo 15:00

Talousarvion palautekeskustelu

Ryhmäpuheen pitäjä ryhmäpuheenjohtaja Anders Adlercreutz.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
17.12.2019 klo 11:00

Valtioneuvoston tiedonanto hallituksen ohjelmasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.12.2019 klo 13:00