Ajankohtaiskeskustelu EU:n tulevasta kehityksestä

12.12.2018 klo 14:39

Arvoisa puhemies,

 

Me eurooppalaiset olemme tärkeän valinnan edessä ensi toukokuussa. Tuolloin järjestettävissä EU-vaaleissa valitsemme, haluammeko liberaalin vision Euroopasta, joka perustuu vapaudelle, hyvinvoinnille ja uusille mahdollisuuksille, vai peräännymmekö takaisin kohti nykyistä nationalistisempaa ja autoritäärisempää hallintoa.

Antiliberaalit voimat lamaannuttavat nykyään politiikkaa eri puolilla Eurooppaa, ja aiheuttavat näin vakavan haasteen Euroopan unionille. Uhkana on, että autoritääriset, nationalistiset ja populistiset liikkeet horjuttavat sitä avoimuutta, moniarvoisuutta ja suvaitsevaisuutta, mikä on ollut ominaista ainakin sille Euroopalle, jonka me RKP:läiset tunnemme omaksemme.

EU:n perusoikeusvirasto FRA:n johtaja Micael O’Flaherty on korostanut sosiaalisten oikeuksien pilarin merkitystä, jotta populismin ja nationalismin sanelemilta ratkaisuilta voitaisiin välttyä. Miljoonia lasta EU:ssa elää köyhyysrajan alapuolella ja romanit on monissa maissa jätetty sosiaaliturvan ulkopuolelle. Tätä on mahdotonta hyväksyä. EU ei voi suhtautua näihin epäkohtiin välinpitämättömästi.

 

Maailmanlaajuisestikin protektionismi vahvistaa otettaan ja uhkaa Euroopan liberaaleja perusarvoja. RKP haluaa tuoda esiin eurooppalaisen yhteistyön avulla saavutettuja hyviä tuloksia. Erasmus-ohjelma on ollut korvaamattoman arvokas hyvin monille eurooppalaisille.

Meidän on jatkettava eurooppalaisen yhteistyön uudistamista. Talouksiemme kilpailukykyä on parannettava, ja demokraattisten instituutioidemme on kyettävä entistä paremmin vastaamaan kansalaisten vaatimuksia. Meidän on saatava aikaan pitkäjänteinen, yhteisvastuuseen perustuva maahanmuuttopolitiikka ja löydettävä yhteisiä, tehokkaita ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Suomella on tärkeä tehtävä ilmastonmuutosta torjuvien kestävien innovaatioiden tekemisessä. Meillä on paljon kiertotalous-, teknologia- ja energiaosaamista.

Meidän tulee jatkaa infrastruktuurin kehittämistä, koulutukseen investoimista, yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon panostamista sekä luoda digitaaliselle Euroopalle hyvät säännöt, joilla sekä ensisijaisesti että viime kädessä parannetaan kaikkien eurooppalaisten elämää.

 

Pääministeri Juha Sipilän mukaan EU:n menestys voi perustua ainoastaan vahvaan oikeusvaltioperiaatteeseen. Tästä olemme täysin samaa mieltä. Oikeusvaltioperiaatteiden noudattaminen edellyttää hyvää ja periaatteista tinkimätöntä johtajuutta. Selkeys, aloitekyky ja johtajuus – näitä odotamme Suomelta, kun meistä puolen vuoden kuluttua tulee EU:n puheenjohtajamaa.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä

Rinteen hallituksen hallitusohjelma

Ryhmäpuheenvuoro, Anders Adlercreutz, Ruotsalainen eduskuntaryhmä 11.6.2019
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
11.06.2019 klo 21:10

Ruotsalaisen eduskuntaryhmän vastaukset hallitustunnustelijan kysymyksiin 30.4.2019

Ruotsalainen eduskuntaryhmä
30.04.2019 klo 10:45

Palautekeskustelu valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 2. osasta, 4.3.2019

Ryhmäpuheenvuoro, Veronica Rehn-Kivi
Veronica Rehn-Kivi
04.03.2019 klo 12:59

Välikysymys vanhusten hoidon tilasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anna-Maja Henriksson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
06.02.2019 klo 15:00

Lähetekeskustelu valtioneuvoston valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelua koskevasta selonteosta

Ryhmäpuheenvuoro, Mats Löfström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
31.01.2019 klo 17:55

Eettistä tietopolitiikkaa tekoälyn aikakaudella-selonteko

Lähetekeskustelu/remissdebatt 13.12.2018.   Ed. Stefan Wallin
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
13.12.2018 klo 17:31

Selonteko liikuntapolitiikasta

Ryhmäpuheenvuoro, Mikaela Nylander
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.11.2018 klo 14:56

Vaihtoehtobudjetit 14.11.2018

Ryhmäpuheenvuoro, Anna-Maja Henriksson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
14.11.2018 klo 14:38

Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle annetun valtiontakauksen voimassaoloajan pidentämisestä

Ryhmäpuheenvuoro 13.11.2018, Eva Biaudet,
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
13.11.2018 klo 15:00

Ryhmäpuheenvuorot

Rinteen hallituksen hallitusohjelma

Ryhmäpuheenvuoro, Anders Adlercreutz, Ruotsalainen eduskuntaryhmä 11.6.2019
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
11.06.2019 klo 21:10

Ruotsalaisen eduskuntaryhmän vastaukset hallitustunnustelijan kysymyksiin 30.4.2019

Ruotsalainen eduskuntaryhmä
30.04.2019 klo 10:45

Palautekeskustelu valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 2. osasta, 4.3.2019

Ryhmäpuheenvuoro, Veronica Rehn-Kivi
Veronica Rehn-Kivi
04.03.2019 klo 12:59

Välikysymys vanhusten hoidon tilasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anna-Maja Henriksson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
06.02.2019 klo 15:00

Lähetekeskustelu valtioneuvoston valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelua koskevasta selonteosta

Ryhmäpuheenvuoro, Mats Löfström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
31.01.2019 klo 17:55

Eettistä tietopolitiikkaa tekoälyn aikakaudella-selonteko

Lähetekeskustelu/remissdebatt 13.12.2018.   Ed. Stefan Wallin
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
13.12.2018 klo 17:31

Ajankohtaiskeskustelu EU:n tulevasta kehityksestä

Ryhmäpuheenvuoro 12.12.2018, Eva Biaudet
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
12.12.2018 klo 14:39

Selonteko liikuntapolitiikasta

Ryhmäpuheenvuoro, Mikaela Nylander
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.11.2018 klo 14:56

Vaihtoehtobudjetit 14.11.2018

Ryhmäpuheenvuoro, Anna-Maja Henriksson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
14.11.2018 klo 14:38

Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle annetun valtiontakauksen voimassaoloajan pidentämisestä

Ryhmäpuheenvuoro 13.11.2018, Eva Biaudet,
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
13.11.2018 klo 15:00