Palautekeskustelu julkisen talouden suunnitelmasta

09.06.2020 klo 15:30

Arvoisa puhemies,

On itsestään selvää, että koronavirus on muuttanut julkisen talouden näkymiä. Koko maailmantalous kärsii sen vuoksi, ei pelkästään Suomen talous. Epävarmuus on koetellut meitä kaikkia, varsinkin kun on epäselvää, miten pitkään epidemia jatkuu.

Viime kuukaudet olemme olleet tilanteessa, jota kukaan ei ollut osannut ennustaa. Tämän hetkiset talouden näkymät poikkeavat huomattavasti viime syksyn ennusteista, joissa uumoiltiin vakaata, joskin heikkenevää kasvua.

Se, että hallitus on nyt reagoinut ja harjoittanut aktiivista talouspolitiikkaa, on ollut tärkeää. Huomenna täällä täysistunnossa on lähetekeskustelussa ennätyssuuri neljäs lisätalousarvio.

Yrityksille, lomautetuille ja kunnille maksettavat tuet ovat kaikki tarpeen, jotta pääsisimme taas jaloillemme. Talouden elvyttäminen oikein kohdennetuin ja ajoitetuin toimenpitein, jotka myös nopeuttavat vihreään talouteen siirtymistä, on tarpeen sekä kansallisella että Euroopan tasolla.

Julkisen talouden suunnitelmassa on analyysi hiilineutraaliin talouteen siirtymistä edistävistä määrärahoista. Se on yksi hallitusohjelman suurimmista strategisista kokonaisuuksista, ja julkisen talouden suunnitelman mukaan tätä tavoitetta edistetään noin kahdella miljardilla eurolla vuosittain.

Tarvitsemme lisää työpaikkoja ja meidän on panostettava työllisyysasteen nostoon entistä enemmän, kuten hallitus on selvästi kertonut.

Kuntatalous on jo pitkään ollut lujilla. Lisäksi suurin osa epidemian aiheuttamista kustannuksista on tullut kuntien maksettavaksi, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa ja sivistystoimessa. Hallitus panostaa viipymättä koulunkäynnissä jälkeen jääneisiin ja koulujen sulkemisen takia huonosti voineisiin lapsiin ja nuoriin. Panostukset lapsiin ja nuoriin tehdään, jotta 1990-luvun virheiltä vältyttäisiin.

Suunnitelmassa osoitetaan sen takia 252 miljoonaa euroa sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseen ja vanhustenhuollon parantamiseen. Sen lisäksi on myös syytä mainita, että neljännessä lisätalousarviossa kuntien osuutta yhteisöveron tuotoista korotetaan väliaikaisesti ja lisäksi korotetaan myös valtionosuuksia.

 

Arvoisa puhemies,

Samalla kun elvytämme, meidän on pyrittävä pääsemään yksimielisyyteen siitä, miten talous tasapainotetaan pitkällä tähtäimellä. Mitä aiemmin pystymme päättämään näistä toimenpiteistä, sen parempi. Tiedämme kaikki, että tämä työ odottaa uutta valtiovarainministeriä. Hänen on valmisteltava asiat, joista päätetään syksyn budjettiriihessä.

Vihriälän työryhmä puhuu "kipupaketista". Professorien mukaan myös sellainen paketti on tarpeen talouden tasapainottamiseksi. Kaikkien puolueiden ja yhteiskunnan osapuolten tulee ymmärtää, että rohkeilla rakennemuutoksilla ja työelämää uudistamalla voimme vähentää kipupaketin tarvetta.

Syksyllä tehtävissä päätöksissä on kyse tiekartasta, jolla tehdään linjauksia maamme ja yritysten kilpailukykyä vahvistavista rakenneuudistuksista, joiden avulla luodaan uusia työpaikkoja ja ihmiset saavat töitä.

Työllisyysasteen nosto, erityisesti vanhemmissa ikäryhmissä, on olennaista. Olisi tärkeää saada ihmiset viihtymään työelämässä entistä pidempään. Suomessa tulee hyödyntää paremmin työmarkkinoiden vanhempien ikäryhmien osaamista ja voimavaroja. Lisäksi meidän on jatkettava joustavien mallien kehittämistä, joissa myös iäkkäät työntekijät voivat yhdistää osa-aikaeläkkeen ja osapäivätyön.

 

Arvoisa puhemies,

Vanha totuus on erityisen ajankohtainen: Jos julkista taloutta ei vahvisteta, ajaudumme tilanteeseen, jossa tulot ja menot ovat pysyvästi epätasapainossa keskenään ja kestävyysvaje aiheuttaa hallitsemattoman taloudellisen velkakierteen.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä haluaa nyt vahvistaa julkista taloutta panostamalla myös taloudellisesti kestävään sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen, ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin, koulutukseen ja tutkimukseen sekä siirtymiseen ilmastotietoisiin taloudellisiin ratkaisuihin.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä

Budjetin palautekeskustelu 15.12.2020

Ryhmäpuheenvuoro, Anders Adlercreutz.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
15.12.2020 klo 12:07

Palautekeskustelu liittyen Sote-uudistukseen.

Ryhmäpuheenvuoro 14.12 2020.. Puhujana edustaja Veronica Rehn-Kivi
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
14.12.2020 klo 14:48

Valtioneuvoston selonteko Suomen kestävän kasvun ohjelmasta

Ryhmäpuheenvuoro 1.12.2020, Joakim Strand, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
01.12.2020 klo 14:30

Valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa

Ryhmäpuheenvuoro 30.11.2020, Anders Norrback, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
30.11.2020 klo 15:00

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko

Ryhmäpuheenvuoro 11.11.2020, Eva Biaudet, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
11.11.2020 klo 14:59

Agenda2030 – Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa

Ryhmäpuheenvuoro 4.11.2020. Edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
04.11.2020 klo 15:00

Vuoden 2021 talousarvioesityksen lähetekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Adlercreutz
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
07.10.2020 klo 11:22

Välikysymyskeskustelu 30.9.2020

Ryhmäpuheenvuoro pitäjä edustaja Anders Norrback
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
30.09.2020 klo 15:00

Pääministerin ilmoitus EU:n elpymisrahastosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjänä edustaja Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
09.09.2020 klo 14:54

Vuoden 2020 viides lisätalousarvioesityksen lähetekeskustelu.

Ryhmille annettiin 2 minuutin pituisen puheenvuoron. Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenvuoron piti edustaja Anders Adlercreutz.
Anders Adlercreutz
08.09.2020 klo 16:18

Ryhmäpuheenvuorot

Budjetin palautekeskustelu 15.12.2020

Ryhmäpuheenvuoro, Anders Adlercreutz.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
15.12.2020 klo 12:07

Palautekeskustelu liittyen Sote-uudistukseen.

Ryhmäpuheenvuoro 14.12 2020.. Puhujana edustaja Veronica Rehn-Kivi
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
14.12.2020 klo 14:48

Valtioneuvoston selonteko Suomen kestävän kasvun ohjelmasta

Ryhmäpuheenvuoro 1.12.2020, Joakim Strand, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
01.12.2020 klo 14:30

Valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa

Ryhmäpuheenvuoro 30.11.2020, Anders Norrback, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
30.11.2020 klo 15:00

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko

Ryhmäpuheenvuoro 11.11.2020, Eva Biaudet, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
11.11.2020 klo 14:59

Agenda2030 – Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa

Ryhmäpuheenvuoro 4.11.2020. Edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
04.11.2020 klo 15:00

Vuoden 2021 talousarvioesityksen lähetekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Adlercreutz
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
07.10.2020 klo 11:22

Välikysymyskeskustelu 30.9.2020

Ryhmäpuheenvuoro pitäjä edustaja Anders Norrback
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
30.09.2020 klo 15:00

Pääministerin ilmoitus EU:n elpymisrahastosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjänä edustaja Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
09.09.2020 klo 14:54

Vuoden 2020 viides lisätalousarvioesityksen lähetekeskustelu.

Ryhmille annettiin 2 minuutin pituisen puheenvuoron. Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenvuoron piti edustaja Anders Adlercreutz.
Anders Adlercreutz
08.09.2020 klo 16:18