Palautekeskustelu liittyen Sote-uudistukseen.

14.12.2020 klo 14:48

Arvoisa puhemies,

Tässä se sitten on, mammuttilakipaketti, joka kansanomaisesti kutsutaan SOTE-uudistukseksi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tarkoitus on luoda integroituja sosiaali- ja terveyskeskuksia sekä toimivia hoitoketjuja. Uudistuksella pyritään siihen, että entistä laaja-alaisempi asiantuntemus helpottaa asiakkaan mahdollisuuksia saada heti oikeanlaista hoitoa – kun sosiaali- ja terveyspuoli ovat saman katon alla ja erikoissairaanhoito kuuluu samaan organisaatioon.

 

Tämä ratkaisu muistuttaa viime kauden ratkaisua monelta osin. Mutta muutama selkeä ero löytyy myös. Nyt teemme vain sosiaali- ja terveysuudistusta. Nyt keskitymme oleelliseen.

Nyt otamme käyttöön pitkät siirtymäajat sekä kunta- että hyvinvointialuetasolla. Tämä helpottaa siirtymää. 

Me tiedämme, mihin edelliset esitykset ovat kaatuneet ja mitä asioita on pitänyt korjata. Me tiedämme, että kuntapohjaisia malleja on yritetty saada läpi mutta ne ovat kaikki kaatuneet.

 

Tänään me keskustelemme mallista, joka luo uudenlaisen sote-rakenteen maahamme. Kokonaisuus ei ole täydellinen eikä se voi koskaan olla sitä. Tämä malli on kuitenkin RKP:n mielestä tarpeeksi hyvä.

Palveluita tuottaa myös jatkossa yksityinen ja kolmas sektori, yhdessä julkisen puolen kanssa. Näiden tärkeällä panoksella saamme kokonaisuuden toimimaan.

 

Arvoisa puhemies,

Uudistus parantaa tehokkuutta pitkällä aikavälillä, koska sillä karsitaan päällekkäisyyksiä ja yhtenäistetään hallintoa. Uudistus antaa myös leveämmät hartiat, joiden avulla hoitotarpeeseen kyetään vastaamaan myös niissä osissa maata, joissa on ollut vaikeuksia rekrytoida lääkäreitä ja hoitohenkilökuntaa.

Me RKP:ssä olemme johdonmukaisesti kannattaneet sellaista rahoitusmallia, jolla varmistetaan laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikilla hyvinvointialueilla. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että resurssit on jaettava uudelleen.

 

Olemme tyytyväisiä siitä, että laajan lausuntokierroksen jälkeen rahoitusmallia muutettiin RKP:n edellyttämään suuntaan.

Rahoitusmalli on edelleen tarveperusteinen, mutta nyt siinä otetaan aiempaa paremmin huomioon sellaiset hyvinvointialueet, joiden väestö on terveempää. RKP on koko ajan korostanut, että suurilla kaupungeilla ja kasvukeskuksilla on omat, erilaiset tarpeensa, joita ei saa sivuuttaa.

 

Muuttuneessa rahoitusmallissa annetaan nyt painoarvoa myös kaksikielisen palvelun järjestämiselle. Olemme jatkuvasti painottaneet, kuinka tärkeää hoidon ja hoivan saaminen omalla äidinkielellä on. Kansalliskielilautakunta ja saamen kielilautakunta varmistavat myös vähemmistöjen mahdollisuuden vaikuttaa hyvinvointialueen päätöksiin. 

 

Arvoisa puhemies,

Uudenmaan erillisratkaisu on haastava pala kokonaisuutta, mutta viiden alueen malli on tarpeen asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi. Tätä mallia ovat kaikki Uudenmaan kunnat kannattaneet.

Ilman erillisratkaisua 1,7 miljoonan kansalaisen demokraattiset vaikutusmahdollisuudet olisivat Uudellamaalla jääneet heikoksi.

Hyvinvointialueiden tuleva verotusoikeus antaa alueille tarvittavat työkalut vaikuttaa omaan taloudenpitoon. Tämä tulee toteuttaa niin, että kokonaisveroaste ei nouse.

Hallitus on sopinut, että maakuntaveron lainsäädäntö valmistuu tämän vaalikauden aikana, niin että vero voidaan ottaa käyttöön vuonna 2026. Mikäli tässä ei onnistuta, hallitus on sitoutunut turvaamaan hyvinvointialueiden rahoituspohjan muiden päätösten kautta vuoden 2022 kehysriihen yhteydessä,

 

Tämä uudistus tehdään paremman hoidon ja hoitoonpääsyn takia – ihmisen takia. Rakenteita on pakko muokata. Nykyjärjestelmää on yritetty kehittää pitkään mutta jossain vaiheessa pienet muutokset eivät enää riitä.

Nyt on valiokuntatyön vuoro.

 

Valiokuntatyö on nyt äärettömän tärkeä, jotta saamme hyvän ja tasapainoisen uudistuksen. RKP on puolue, joka haluaa luoda uskoa tulevaa. Hyvin toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut ovat yksi tärkeimmistä hyvän yhteiskunnan tunnusmerkeistä.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko, palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Joakim Strand.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
09.06.2021 klo 15:00

Välikysymys sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksesta

Ryhmäpuheenvuoro pitäjä edustaja Veronica Rehn-Kivi.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
01.06.2021 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021–2032

Ryhmäpuheenvuoro 26.5.2021. Edustaja Sandra Bergqvist.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
26.05.2021 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022–2025

Ryhmäpuheenvuoro 19.5.2021, Veronica Rehn-Kivi, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.05.2021 klo 14:59

Talouspolitiikan linjaa koskeva välikysymys

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Adlercreutz.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
18.05.2021 klo 15:00

Valtiovarainvaliokunnan EU:n omia varoja koskeva mietintö

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
11.05.2021 klo 15:00

Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
05.05.2021 klo 14:30

Lähetekeskustelu valtioneuvoston EU-politiikkaa koskevasta selonteosta

Ryhmäpuheenvuoro 24.2.2021. Puheen esitti edustaja Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
24.02.2021 klo 15:00

Välikysymys Suomen osallistumisesta EU:n elpymispakettiin

Ryhmäpuheenvuoron pitäjänä edustaja Joakim Strand.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.02.2021 klo 14:59

Euroopan unionin omien varojen järjestelmä

Lähetekeskustelu 10.2 2021 Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä. Ryhmäpuheenvuoron pitäjänä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
10.02.2021 klo 14:43

Ryhmäpuheenvuorot

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko, palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Joakim Strand.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
09.06.2021 klo 15:00

Välikysymys sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksesta

Ryhmäpuheenvuoro pitäjä edustaja Veronica Rehn-Kivi.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
01.06.2021 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021–2032

Ryhmäpuheenvuoro 26.5.2021. Edustaja Sandra Bergqvist.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
26.05.2021 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022–2025

Ryhmäpuheenvuoro 19.5.2021, Veronica Rehn-Kivi, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.05.2021 klo 14:59

Talouspolitiikan linjaa koskeva välikysymys

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Adlercreutz.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
18.05.2021 klo 15:00

Valtiovarainvaliokunnan EU:n omia varoja koskeva mietintö

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
11.05.2021 klo 15:00

Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
05.05.2021 klo 14:30

Lähetekeskustelu valtioneuvoston EU-politiikkaa koskevasta selonteosta

Ryhmäpuheenvuoro 24.2.2021. Puheen esitti edustaja Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
24.02.2021 klo 15:00

Välikysymys Suomen osallistumisesta EU:n elpymispakettiin

Ryhmäpuheenvuoron pitäjänä edustaja Joakim Strand.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.02.2021 klo 14:59

Euroopan unionin omien varojen järjestelmä

Lähetekeskustelu 10.2 2021 Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä. Ryhmäpuheenvuoron pitäjänä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
10.02.2021 klo 14:43