Valtiopäivien avauskeskustelu

09.02.2021 klo 15:00

Arvoisa puhemies,

Trivialisointi ja karrikointi on helppoa. Samoin ihmisten ja ihmisryhmien lokeroiminen. Silmien ummistaminen ja ennakkoluuloihin ja ennakkokäsityksiin vetoaminen on helppoa.

Se on tuttua meille kaikille politiikan tekijöille.

Mutta tiedämme liiankin hyvin, mihin se johtaa. Silti emme aina pysty vastustamaan kiusausta.

Mutta silmien ummistaminen tosiasioilta, eli todellisuudelta, ei vie eteenpäin. Se johtaa epäolennaisiin ja toisarvoisiin toimenpiteisiin todellisten ja konkreettisten sijaan.

Tänään on valtiopäivien avauskeskustelu. Aloitamme tämän vuoden työt. Nyt on hyvä hetki tehdä tilannearvio. Ja tarkastella tosiasioita. Mitä olemme tehneet ja mitä on luvassa? Ei mitä uskomme tai pelkäämme, vaan mitä tiedämme.

Koronakriisin kynnyksellä emme tienneet vastauksia. Kaikilla mailla oli edessään täysin uudenlainen tehtävä. Niin myös meillä, tällä hallituksella.

Loppuarvosanaa ei ole vielä saatavilla. Mutta voimme antaa väliraportin. Suomi on tällä hetkellä siinä onnellisessa asemassa, että se kuuluu kriisistä vähiten kärsineisiin maihin. Olemme pärjänneet hyvin kaikilla mittareilla mitattuna – niin epidemiologisilla kuin taloudellisillakin.

Sairaanhoitoamme on koeteltu, mutta se on kestänyt. Taloutemme on heilahdellut, mutta se on pärjännyt.

Viime vuonna tehtiin jo konkreettisia rakenteellisia uudistuksia, joiden tulokset näkyvät tänä vuonna.

Se, että jokaisella lapsella on subjektiivinen oikeus täyspäiväiseen varhaiskasvatukseen on iso tasa-arvo-kysymys. Se hyödyntää kaikkia.

Oppivelvollisuuden pidentäminen on myös iso asia. Se on rakenteellinen koulutusuudistus, jota sekä opettajat että ekonomistit kannattavat. Jo se itsessään on harvinaista. Se on satsaus nuoriin.

Syksyllä päätettiin monista konkreettisista työllisyyttä parantavista toimenpiteistä, jotka pysyvällä tavalla vievät työmarkkinoiden tasapainoa myönteiseen suuntaan. Eläkeputki lakkautettiin, ja samalla yli 55-vuotiaita kannustetaan ja tuetaan aktiivisuuteen työmarkkinoilla ja jaksamiseen työelämässä.

Jo nyt tämä hallitus – epidemiologisesta ja taloudellisesta kriisistä huolimatta – on tehnyt yhtä merkittäviä toimenpiteitä työllisyyden parantamiseksi kuin edellinen hallitus koko hallituskautensa aikana. Vaikka oppositio muuta väittääkin, voidaan sanoa, että Sipilän hallituksen kaudella aloitettua työtä on jatkettu.

Myös hallituksen huhtikuussa pidettävässä puolivälitarkastelussa keskitytään työllisasteen nostamiseen tähtääviin toimenpiteisiin. RKP ja Ruotsalainen eduskuntaryhmä kannattaa paikallista sopimista. Me haluamme laajentaa kotitalousvähennystä. Me haluamme parantaa työpalvelua ja pohtia miten uudistetaan ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Tässä tilanteessa, jossa kansainvälisten suhdanteiden kehitystä on vaikea ennakoida, on olennaista, että me itse teemme kaikkemme talouden dynamiikan ja kilpailukyvyn turvaamiseksi.

Viime vuonna koronakriisi aiheutti ennätyssuuren alijäämän. Mutta se näyttää jäävän pelättyä pienemmäksi. Se on hyvä, koska siten pystymme nopeammin saamaan julkisen talouden tasapainoon. Kevään mittaan tiekarttaamme kestävyysvajeen selättämiseen täytyy päivittää ja konkretisoida. Ei tällä hetkellä, mutta pitkällä tähtäimellä tarvitsemme myös järkeviä ja tarkkaan harkittuja sopeuttamistoimenpiteitä.

On tärkeää, että me vuonna 2021 tarkastelemme Suomen roolia Pohjoismaissa ja Euroopassa. Koronakriisiin vastaamiseksi Suomi on yhdessä kaikkien EU-maiden johtajien kanssa sopinut elpymisrahastosta. Sillä rahoitetaan investointeja, joilla muutetaan Euroopan tuotantorakennetta entistä kestävämpään suuntaan. Sillä on käytännön merkityksen lisäksi myös symbolista merkitystä.  Sen on tarkoitus luoda uutta kasvua ja uusia työpaikkoja, mutta myös vahvistaa luottamusta.

Suomesta tuli vuodenvaihteessa Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaa. Koronaepidemia ja sen myötä tehdyt rajoitukset eivät saa sokaista meitä pohjoismaiselta yhteistyöltä. Päinvastoin Suomen puheenjohtajuuskaudella meidän tulee elävöittää Pohjoismaisten naapureidemme välisiä suhteita. Meidän tulee vahvistaa maailman parasta yhteisöä ja maailman vahvinta aluebrändiä. Koronasta huolimatta, ja erityisesti tämän mullistavan pandemian jälkeen, on yhtä tärkeää kuin ennenkin, että ihmiset ja yritykset voivat toimia vapaasti Pohjoismaissa, ja että me yhdessä samanmielisten naapureidemme kanssa pyrimme vastaamaan ilmastonmuutokseen ja muihin pienempiin ongelmiin.

 

Aloitin puhumalla yksinkertaistuksista, joita usein teemme poliittisessa retoriikassa.

Sellainen ajatus, että me nykymaailmassa voisimme valita olla kantamatta globaalia vastuuta tai vastuuta ympäristöstä, on täysin vieras RKP:lle. Sellaisen politiikan harjoittaminen, joka ei perustu oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien kunnioittamiselle, ei ole valinta, jonka voisimme tehdä.

Nämä ovat universaaleja arvoja, jotka ohjaavat ja joiden tulee ohjata Suomen politiikkaa hallituksen kokoonpanosta riippumatta.

Ne eivät vie vasemmalle tai oikealle, ne vievät eteenpäin.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko, palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Joakim Strand.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
09.06.2021 klo 15:00

Välikysymys sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksesta

Ryhmäpuheenvuoro pitäjä edustaja Veronica Rehn-Kivi.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
01.06.2021 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021–2032

Ryhmäpuheenvuoro 26.5.2021. Edustaja Sandra Bergqvist.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
26.05.2021 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022–2025

Ryhmäpuheenvuoro 19.5.2021, Veronica Rehn-Kivi, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.05.2021 klo 14:59

Talouspolitiikan linjaa koskeva välikysymys

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Adlercreutz.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
18.05.2021 klo 15:00

Valtiovarainvaliokunnan EU:n omia varoja koskeva mietintö

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
11.05.2021 klo 15:00

Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
05.05.2021 klo 14:30

Lähetekeskustelu valtioneuvoston EU-politiikkaa koskevasta selonteosta

Ryhmäpuheenvuoro 24.2.2021. Puheen esitti edustaja Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
24.02.2021 klo 15:00

Välikysymys Suomen osallistumisesta EU:n elpymispakettiin

Ryhmäpuheenvuoron pitäjänä edustaja Joakim Strand.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.02.2021 klo 14:59

Euroopan unionin omien varojen järjestelmä

Lähetekeskustelu 10.2 2021 Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä. Ryhmäpuheenvuoron pitäjänä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
10.02.2021 klo 14:43

Ryhmäpuheenvuorot

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko, palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Joakim Strand.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
09.06.2021 klo 15:00

Välikysymys sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksesta

Ryhmäpuheenvuoro pitäjä edustaja Veronica Rehn-Kivi.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
01.06.2021 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021–2032

Ryhmäpuheenvuoro 26.5.2021. Edustaja Sandra Bergqvist.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
26.05.2021 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022–2025

Ryhmäpuheenvuoro 19.5.2021, Veronica Rehn-Kivi, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.05.2021 klo 14:59

Talouspolitiikan linjaa koskeva välikysymys

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Adlercreutz.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
18.05.2021 klo 15:00

Valtiovarainvaliokunnan EU:n omia varoja koskeva mietintö

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
11.05.2021 klo 15:00

Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
05.05.2021 klo 14:30

Lähetekeskustelu valtioneuvoston EU-politiikkaa koskevasta selonteosta

Ryhmäpuheenvuoro 24.2.2021. Puheen esitti edustaja Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
24.02.2021 klo 15:00

Välikysymys Suomen osallistumisesta EU:n elpymispakettiin

Ryhmäpuheenvuoron pitäjänä edustaja Joakim Strand.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.02.2021 klo 14:59

Euroopan unionin omien varojen järjestelmä

Lähetekeskustelu 10.2 2021 Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä. Ryhmäpuheenvuoron pitäjänä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
10.02.2021 klo 14:43