Vastaus kirjalliseen kysymykseen läsnäolo-oikeuden rajoittamisesta synnytyksissä koronaepidemian aikana

08.05.2020 klo 09:39
Kansanedustaja Sandra Bergqvist on lähestynyt ministeri Krista Kiurua kirjallisella kysymyksellä: Miten kaikille synnyttäjille taataan riittävä tuki yhdenvertaisin perustein ennen synnytystä
ja synnytyksen jälkeen myös koronaepidemian aikana, ja
Miten taataan vanhempien yhtäläinen oikeus vastasyntyneen lapsen tapaamiseen?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa: 


Koronavirusepidemia on pakottanut myös terveyspalveluiden järjestäjät poikkeustoimiin epidemian leviämisen pysäyttämiseksi. Kuntien velvollisuus järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut säilyy kuitenkin myös poikkeusoloissa. Siksi äitiysneuvolan toimintaa ei tule epidemian aikana rajoittaa,
sillä siellä tuetaan vanhempia ja pohditaan synnytykseen liittyviä kysymyksiä sekä ennen synnytystä että synnytyksen jälkeen. Neuvolan työntekijöillä on mahdollisuus sekä keskustella vanhempien kanssa että ohjata heitä tarvittaessa myös muun tuen piiriin.
Epidemian johdosta terveydenhuollossa on tehty toimenpiteitä kontaktien vähentämiseksi ja siten tartuntojen välttämiseksi. Siksi esimerkiksi synnytysvalmennus ryhmissä on siirtynyt verkkopalveluksi.
Sekä synnyttäjän että syntyvän lapsen turvallisuus ovat synnytystoiminnan ensisijainen tavoite myös epidemiaolosuhteissa. Vaikka terveyspalveluiden järjestäjät ovat rajoittaneet tukihenkilön läsnäolon sairaalassa vain synnytykseen, samalla sairaaloissa on lisätty tukitoimintaa lapsivuodeosastolla sekä äidin ja vauvan kotiutuksen jälkeen. Epidemia-aikana äidit ja vauvat pyritään myös
kotiuttamaan mahdollisimman nopeasti synnytyksen jälkeen, jos se vain on äidin ja lapsen voinnin kannalta mahdollista. Näin pyritään minimoimaan perheiden erillään olosta aiheutuvaa haittaa.


Helsingissä 5.5.2020


Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru

Sandra Bergqvist